Nieuw! We zijn nu ook Instructeur Evenementen Veld Zorg categorie 1,2,3.

Nieuw! We zijn nu ook Instructeur Evenementen Veld Zorg categorie 1,2,3.

Zoals u misschien al heeft gezien staan wij vaak op Evenementen in onze regio met Care4You als EHBO team. Het is van belang dat zij met de toenemende drukte maar ook met het toenemende middelen gebruik, en de toenemende gevaren op een evenement, hier goed mee om weten te gaan. Zo ook hoe om te gaan met crowdmanagement, brandveiligheid& ontruiming, tereur, acute alcohol en drugs incidenten.

Daarom hebben Biesheuvel EHBO opleidingen en Care4You samen besloten ons aan te sluiten bij de nieuwe Veldnorm Evenementenzorg.

Het is een nieuwe landelijke richtlijn van de samenwerkende organisaties om veilige zorg, op de juiste plaats, door de juiste persoon te geven, en zodoende het risico op grotere ongevallen tijdens evenementen te beperken. Maar ook het aantal aanvragen voor een ambulance zal verminderen omdat wij ter plekke meer materialen en middelen hebben om de eerste opvang te doen.

Het is de GHOR ( Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) die toeziet op het navolgen van deze Veldnorm Evenementenzorg, en ons zal controleren op de juiste materialen, medewerkers en inrichting van de EHBO post. Daarnaast helpt deze richtlijn ook organisatoren na te denken over de veiligheid op hun evenement en de mogelijke gevaren. In hun vergunningsaanvraag moeten zij ( samen met de GHOR) inschatten welke categorie hulpverlening er nodig is voor het evenement.

Aangezien wij betrouwbare en veilige zorg willen bieden, scholen wij onze EHBO-ers in de Norm EvenementenVeldzorg. Dat houd in dat wij ten alle tijde categorie 1-2-3 kunnen bieden vanuit Care4You, en dat we daarnaast extra categorie 4 en 5 op aanvraag kunnen leveren. U moet denken bij categorie 4-5 aan bv spoedeisende hulp verpleegkundige/ arts .

De scholing is een NIKTA certificering, waardoor wij allen aan de ISO Normering NEN17024 ( vakbekwaam) voldoen!

Fred en Danitsja zijn beide instructeur Evenementen Veldzorg categorie 1,2,3.